Atvykimas į Lietuvos Respubliką ir buvimas joje

Užsienietis, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, norėdamas atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje privalo turėti vizą.

Užsienietis, turintis galiojančią Šengeno vizą ar kitos Šengeno valstybės išduotą nacionalinę vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką, bet ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

 Vizų režimo išimtys:

  • užsienietis, kuriam taikomas bevizis režimas, turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;
     
  • užsienietis, kuris turi vienos iš ES valstybių narių išduotą ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;
     
  • užsienietis, kuris nėra ES pilietis, bet turi kitos Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi, leidimo gyventi galiojimo metu turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį be vizos;
  • Į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukusių laivų civiliams įgulų nariams, kurie turi jūrininko tapatybės dokumentus, išduotus vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis – 1958 m. gegužės 13 d. Konvencija Nr. 108 dėl jūreivių nacionalinių asmens pažymėjimų arba 2003 m. birželio 16 d. Konvencija Nr. 185 dėl jūrininkų nacionalinių asmens pažymėjimų (pataisyta) – arba 1965 m. balandžio 9 d. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencija dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo, taip pat civiliams jūrininkams, kurie atvyko į laivą vizos galiojimo laiku ir yra įtraukti į laivo įgulos sąrašą ir kurie turi šioje dalyje nurodytus jūrininko tapatybės dokumentus, leidžiama be vizos išlipti į krantą Lietuvos Respublikoje ir būti savivaldybės, į kurią įplaukia jų laivas, teritorijoje tol, kol laivas stovi uoste, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-17 12:58:03