Rezervuoti priėmimo laiką lapkričio mėnesiui bus galima nuo š. m. spalio 14 d. svetainėje www.migracija.lt

KURIE ES VALSTYBĖS NARĖS PILIEČIO ŠEIMOS NARIAI AR KITI ASMENYS, NESANTYS EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIAI, ĮGYJA TEISĘ GAUTI SĄJUNGOS PILIEČIO ŠEIMOS NARIO LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI ŠALYJE KORTELĘ?

ES valstybės narės piliečio šeimos nariai ar kiti asmenys, kurie nėra ES valstybės narės piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesiams per pusę metų kartu su ES valstybės narės piliečiu arba pas jį, privalo gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-04 08:30:15