Kam pateikiami dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi?

Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi užsienietis, būdamas teisėtai Lietuvos Respublikoje, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikia tiesiogiai arba per teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, kurio aptarnaujamojoje teritorijoje jis yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

PASTABA. Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi ir priimtas sprendimas.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-09 08:10:40