Spausdinti

2018-01-15  Dėl pareigos mokėti minimalųjį darbo užmokestį tik už nekvalifikuotą darbą

Informuojame, kad nuo 2017-07-01 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 2 dalį minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai. Todėl įmonių, kurių dalyviai yra užsieniečiai, siekiantys gauti ar pasikeisti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vadovams ir jose dirbantiems kvalifikuotą darbą darbuotojams turi būti mokamas mėnesinis darbo užmokestis didesnis negu minimalusis darbo užmokestis.

Atgal