Spausdinti

2018-07-12  Įsigaliojo įstatymo pakeitimai atvykstantiems studijų ir tyrimų pagrindu

2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymas.

Pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos trečiųjų šalių piliečiams atvykti ir apsigyventi Lietuvos Respublikoje mokslinių tyrimų ar studijų, stažavimosi ar savanorystės Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos tarnybos programose tikslais. Be to, užsieniečiai, turintys galiojantį kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą studijų tikslu ir kuriems taikoma Europos Sąjungos arba jos valstybių narių finansuojama programa, kuria skatinamas trečiųjų šalių piliečių judumas Europos Sąjungoje, arba dviejų ar daugiau aukštojo mokslo įstaigų susitarimas, galės atvykti į Lietuvos Respubliką tęsti dalį studijų (iki 360 dienų), o užsieniečiai, turintys galiojantį kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, galės atvykti į Lietuvos Respubliką atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus (iki 180 dienų). Šiais atvejais užsieniečiams nereikės gauti vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje.

Nuo šiol užsieniečiai, Lietuvoje užbaigę studijas arba mokslinius tyrimus ar eksperimentinės plėtros darbus, galės gauti leidimą laikinai gyventi dar 12 mėnesių laikotarpiui. Šiuo laikotarpiu užsieniečiai galės ieškoti darbo arba pradėti veiklą kaip savarankiškai dirbantys asmenys.

Nustatytos palankesnės sąlygos užsieniečiams, kurie baigę studijas Lietuvoje ir įgiję aukštojo mokslo kvalifikaciją siekia gauti leidimą nuolat gyventi. Skaičiuojant užsieniečio pragyventą Lietuvos Respublikoje laikotarpį, bus įskaičiuojamas visas Lietuvos Respublikoje studijų pagrindu pragyventas laikotarpis, o ne tik pusė laiko, kaip buvo iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Be to, užsieniečių, studijuojančių doktorantūroje, šeimos nariai galės kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi lengvesnėmis sąlygomis (nebus taikomi reikalavimai būti pragyvenus Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus, turėti ne mažiau kaip vienus metus galiojantį leidimą laikinai gyventi ir turėti pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).

Su visais Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimais galite susipažinti čia.


  


 

Atgal