Negaliojantis dokumentas

Užsieniečio pasas negalioja:

 1. pasibaigus jo galiojimo laikui;
 2. paskelbus jį negaliojančiu;
 3. užsienio valstybės piliečiui mirus.

Užsieniečio pasas paskelbiamas negaliojančiu, jeigu:

 1. priimtas sprendimas, kad užsieniečio pasas išduotas ar pakeistas neteisėtai ir turi būti iš užsienio valstybės piliečio paimamas bei sunaikinamas;
 2. jis yra suklastotas;
 3. jis yra prarastas;
 4. jis yra pakeistas dėl šių priežasčių:
  • užsienio valstybės pilietis pakeičia asmens duomenis,
  • užsieniečio pase yra netikslių įrašų,
  • išnaudoti vizoms skirti lapai,
  • užsieniečio pasas tapo netinkamas naudoti (dėl susidėvėjimo ar pasikeitusios užsienio valstybės piliečio išvaizdos);
  • užsienio valstybės pilietis įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę;
 5. užsienio valstybės pilietis gavo galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, skirtą vykti į užsienio valstybę ir pripažintą Lietuvos Respublikoje;
 6. panaikintas užsienio valstybės piliečiui išduotas leidimas gyventi (leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
 7. užsienio valstybės pilietis užsieniečio paso, kurio galiojimo laikas ilgesnis nei šeši mėnesiai, neatsiėmė per šešis mėnesius nuo užsieniečio paso išrašymo dienos;
 8. užsienio valstybės pilietis atsisakė užsieniečio paso;
 9. užsienio valstybės piliečiui išduotas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje tampa negaliojantis Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 56 straipsnio 8 ar 9 punkte nustatytu pagrindu.

Užsienio valstybės pilietis turi grąžinti užsieniečio pasą Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje arba migracijos tarnybai, jeigu:

 1. jis gavo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo priimto sprendimo, kad užsieniečio pasas šiam užsienio valstybės piliečiui išduotas ar pakeistas neteisėtai ir turi būti iš jo paimamas bei sunaikinamas, kopiją;
 2. jis įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę;
 3. jis gavo galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, skirtą vykti į užsienio valstybę ir pripažintą Lietuvos Respublikoje;
 4. jis atsisakė užsieniečio paso;
 5. jam išduotas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje tapo negaliojantis Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 56 straipsnio 8 ar 9 punkte nustatytu pagrindu;
 6. jo turimas leidimas gyventi (leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) panaikintas.

Užsienio valstybės pilietis, praradęs užsieniečio pasą, laisvos formos raštišką pranešimą apie užsieniečio paso praradimą turi asmeniškai pateikti migracijos tarnybai ar bet kuriai teritorinei policijos įstaigai, o esantis užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje.

Pranešimą apie prarastą kelionės dokumentą užsienietis taip pat gali pateikti elektroniniu būdu prisijungę prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt).

Jeigu užsieniečio pasą praradęs užsienio valstybės pilietis pageidauja gauti naują užsieniečio pasą, dėl užsieniečio paso išdavimo jis turi kreiptis į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ar Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrių arba policijos komisariato Migracijos grupę, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 

                                                                                                                             Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-22 13:47:42