Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kiek laiko nagrinėjamas užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi?

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi bendra tvarla turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo Migracijos departamentui, migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai dienos.

Prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo konsulinei įstaigai ar migracijos tarnybai dienos, o prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka – ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo jo pateikimo migracijos tarnybai dienos, jeigu:

  • užsienietis yra perkeliamas įmonės viduje kaip darbuotojas – stažuotojas;
  • užsienietis yra nurodyto užsieniečio šeimos narys.

Prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo Migracijos departamentui ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo pateikimo Migracijos departamentuidienos, jeigu:

  • užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir pateikiamas darbdavio įsipareigojimas jį įdarbinti pagal darbo sutartį arba darbo sutartis, kuriame (-ioje) numatytas  mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 ir ne didesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;
  • užsienietis yra perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas arba specialistas;
  • užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 nustatytu pagrindu;
  • užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 21 ar 22 punkte nustatytu pagrindu;
  • užsienietis yra nurodyto užsieniečio šeimos narys.

Prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymų pateikimo Migracijos departamentui ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka – ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo Migracijos departamentui dienos, jeigu:

  • užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir pateikiamas darbdavio įsipareigojimas jį įdarbinti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;
  • užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir pateikiamas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;
  • užsienietis yra nurodyto užsieniečio šeimos narys.

Užsieniečio prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi bendra tvarka išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius, o prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka – ne vėliau kaip per 1  mėnesį , nuo prašymo pateikimo Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai dienos. Prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi bendra tvarka pateikiamas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams, o prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka – likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius.

Jeigu nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi gavimo dienos raštu apie tai informuoja šį prašymą pateikusį asmenį ir nustato pagrįstą terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo toje institucijoje dienos.

Užsieniečiui gali būti atsisakoma išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, jeigu nustatomas bent vienas iš pagrindų, nurodytų įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 35 straipsnyje.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-30 09:59:24