Spausdinti

2019-03-21  Lietuvos Respublikos pilietybė atkurta Ukrainoje gyvenusiai Lietuvos partizano anūkei

Ukrainos pilietei Marynai Butiukovai Lietuvos Respublikos pilietybė atkurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 9 straipsniu, kaip asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, palikuonei. Nuo šių metų kovo 16 d. ji yra Lietuvos Respublikos pilietė.

Lietuvos Respublikos piliečiais buvo M. Butiukovos seneliai Pranas ir Barbora Grausliai, pokario metais nukentėję nuo sovietinės okupacijos – senelis žuvo rezistencinėje kovoje, močiutė su penkiais vaikais ištremta į Sibirą. Šias aplinkybes pagrindus Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentais, M. Butiukova, kaip palikuonė asmens, turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. ir ištremto iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., įgijo neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Lietuvos Respublikos piliečiais tapo ir M. Butiukovos pilnametė dukra ir aštuonmetis sūnus, sutuoktinio teisė gyventi Lietuvoje bus sprendžiama kitais pagrindais.

M. Butiukova su šeima į Lietuvą atvyko neplanuotai – po atostogų Švedijoje Donetske gyvenusi šeima grįžti į netikėtai okupuotą kraštą nebegalėjo. Su šeima likusi Švedijoje, M. Butiukova sužinojo apie Latvijoje vykdomą repatriacijos programą ir, žinodama apie tėvo latvišką kilmę bei savo gimimo liudijime turėdama įrašą apie latvių tautybę, kreipėsi pagalbos į šios šalies organizacijas ir archyvą. Latvijos archyvo darbuotojai, neradę dokumentų su nurodyta pavarde, pasiūlė

M. Butiukovai pateikti užklausą Lietuvos archyvui. Gautas atsakymas nustebino – paaiškėjo, kad

M. Butiukovos tėvo dokumentuose, rašant pavardę ir tautybę, buvo padaryta klaida. Taip iš lietuvio Kosto Grauslio jis tapo latviu Kostu Grauliu.

Atkuriant M. Butiukovos giminystės liniją, Lietuvos ypatingajame archyve buvo atrastos jos senelių iš tėvo pusės bylos ir taip sužinota skausminga pokario laikų šeimos istorija:

M. Butiukovos senelis Pranas Grauslys pokario metais buvo įsitraukęs į Lietuvos partizaninį judėjimą, močiutė, kaip jo sutuoktinė, su penkiais vaikais buvo ištremta į Sibirą, Kostas kartu su dar vienu broliu ir seserimi pateko į vaikų namus Tomske, nuo kurių dėl klaidingo įrašo dokumentuose ir prasidėjo jo, kaip latvio Graulio, gyvenimo istorija.

M. Butiukovai neteko pažinti savo lietuvių senelių, pokario metais nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos. Likimas lėmė jai pačiai susidurti su okupaciniu režimu ir, negalint grįžti į namus Ukrainoje, prašytis prieglobsčio senelių ir tėvo gimtinėje.

Atvykusi į Lietuvą ir apsigyvenusi Užsieniečių registracijos centre M. Butiukova, padedant Migracijos departamentui, iš karto pradėjo rūpintis jos Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančiais dokumentais. Džiaugiamės, kad M. Butiukovos likimas ją sugrąžino į Lietuvą.

 

Atgal