Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Darbas

Galite atvykti į Lietuvą dirbti. Jeigu ketinate būti Lietuvoje ne ilgiau nei metus, Jūs galite gauti nacionalinę vizą. Jeigu ketinate likti gyventi ilgiau, turėtumėte rinktis leidimą laikinai gyventi (jis išduodamas paprastai 2 metams, aukštos kvalifikacijos darbuotojams – 3 metams, vėliau paprastai gali būti keičiamas).

Jeigu turite gauti leidimą dirbti, sprendimą, kad Jūsų aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantis darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius ar sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams, tai jūsų darbdavys dėl šių dokumentų išdavimo privalo kreiptis į  Užimtumo tarnybos teritorinį padalinį.

Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui galite gauti nacionalinę vizą.

Nutraukęs darbą, paprastai privalote išvykti iš Lietuvos.


Aš esu DARBUOTOJAS ir mano profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą

Su Lietuvoje registruotu darbdaviu ketinu sudaryti arba jau sudariau darbo sutartį ir man reikalingas atitikimo Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams vertinimas

Aš esu AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJAS

turiu aukštojo mokslo diplomą, mane nori įdarbinti Lietuvos darbdavys, kuriam reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojo ir kuris ketina man mokėti ne mažesnį nei 1,5 vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžių atlyginimą

Atvykstu dirbti pagal TRŪKSTAMŲ PROFESIJŲ SĄRAŠĄ

 

Atvykstu dirbti į įmonę, įtrauktą į PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ 

 

 KEIČIU DARBDAVĮ ARBA DARBO FUNKCIJĄ

Iki darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos arba darbo funkcijos pakeitimo dienos pas tą patį darbdavį liko ne mažiau kaip 3 mėnesiai ir man reikalingas Migracijos departamento leidimas pakeisti darbdavį arba darbo funkciją

 

Atvykstu dirbti SEZONINIO DARBO

 

Aš esu ŽURNALISTAS

Esu akredituotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos žurnalistas

 

Aš esu SPORTININKAS, dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporte arba TRENERIS


 

Aš esu ATLIKĖJAS

Aš esu JŪRININKAS 

vykstu į laivą, plaukiojantį su Lietuvos Respublikos vėliava, arba esu įgulos narys laivo, kuris remontuojamas Lietuvoje

Aš esu NELEGALAUS DARBO AUKA

dirbau nelegaliai, ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba esu nepilnametis ir buvau įdarbintas nelegaliai; ir dabar bendradarbiauju su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su nusikaltimais, susijusiais su nelegaliu darbu 

 Neradote Jus dominančios informacijos? Parašykite mums!

   Grįžti atgal 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-26 10:45:17