KURIAIS ATVEJAIS ES PILIEČIO IR (AR) JO ŠEIMOS NARIŲ TEISĖ GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PANAIKINAMA (ĮSTATYMO 106 STR. 2, 3, 4 IR 6 D.)?

ES piliečio ir (ar) jo šeimos narių teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinama, jeigu:

  1. šio piliečio ir (ar) jo šeimos narių buvimas Lietuvos Respublikoje gali kelti rimtą grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai;
  2. teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgyta apgaulės būdu;
  3. išvykstama iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 2 metų iš eilės laikotarpiui.

Nepilnamečio ES piliečio, jeigu tai atitinka geriausius jo interesus, arba ES piliečio, pragyvenusio Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 10 metų, teisė gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinama tik tuo atveju, kai toks ES pilietis kelia labai rimtą grėsmę valstybės saugumui.

Jeigu panaikinama teisė gyventi Lietuvos Respublikoje ES piliečiui, tokios teisės netenka ir jo šeimos nariai, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kitu Įstatymo  nustatytu pagrindu.

Netekus teisės gyventi Lietuvos Respublikoje, ES pilietis ir (ar) jo šeimos nariai įpareigojami išvykti iš Lietuvos Respublikos, o šio įpareigojimo neįvykdę arba Įstatymo 106 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 3 dalyje numatytais atvejais jie yra išsiunčiami šio įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-03 09:30:04