Prašymo pateikimo terminai

Užsienietis prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 3 punkte ar 7 dalyje nustatytu pagrindu pateikia per 3 mėnesius nuo atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos. Užsienietis, siekiantis gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nustatytu pagrindu, prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi bendra tvarka turi pateikti likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams, o prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi skubos tvarka – 2 mėnesiams iki turimo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo pabaigos.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-05 15:35:01