Spausdinti

2018-01-30  Pakeistas leidimų nuolat gyventi išdavimo tvarkos aprašas

2018-01-25 įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1V-73 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR i.k. 2018-01056).

Įsakyme reglamentuojama prašymo pratęsti terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti sprendimui dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) priimti pateikimo ir nagrinėjimo procedūra. Tais atvejais, kai užsieniečiui buvo nustatytas terminas trūkstamiems dokumentams pateikti, tačiau užsienietis dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių negali pateikti trūkstamų dokumentų, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki nustatyto termino pabaigos užsienietis gali pateikti prašymą Migracijos departamentui, konsulinei įstaigai ar teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui pratęsti šį terminą. Sprendimą dėl termino pratęsimo priims Migracijos departamentas, o leidimo nuolat gyventi pakeitimo atveju – teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinys.

Be to, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui migracijos procedūromis, nustatyta, kad nagrinėjant prašymą dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo, turi būti įvertinama, ar nėra pagrindo užsieniečiui panaikinti jo turimą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi ir apskaičiuojant laikotarpį, pragyventą Lietuvoje, bus vertinami ir duomenys apie laikotarpį, per kurį užsienietis neatitiko sąlygų, kurios taikomos leidimui laikinai gyventi gauti (ir tai buvo pagrindas panaikinti jam leidimą laikinai gyventi).

 

Atgal