Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Perkėlimas įmonės viduje

Jeigu jūs gyvenate ir dirbate užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė, ir esate siunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respublikoje įsteigtą priimančiąją įmonę, (t. y. esate perkeliamas įmonės viduje), galite gauti leidimą laikinai gyventi.

Priimančioji įmonė – užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė, įsteigtos įmonės atstovybė, filialas ar tai pačiai įmonių grupei, kaip ji apibrėžiama LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, priklausanti įmonė, jos atstovybė ar filialas, kurie įsteigti Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje narėje ir į kuriuos užsienietis perkeliamas įmonės viduje.

Jūs galite būti perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas, specialistas ar darbuotojas – stažuotojas ir gauti leidimą laikinai gyventi. Jeigu jūs perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas arba specialistas, tai leidimas laikinai gyventi jums bus išduodamas laikotarpiui, kuriam jūs perkeliamas į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 3 metams, o jeigu jūs perkeliamas įmonės viduje kaip darbuotojas – stažuotojasne ilgiau kaip vieniems metams.

Jeigu jūs turite kitos ES valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje ir atvykstate į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, ilgesniam negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui, tai taip pat galite gauti leidimą laikinai gyventi.

 


Esu perkeliamas įmonės viduje kaip VADOVAS

ketinu vadovauti priimančiajai įmonei, įsteigtai LR, ar jos struktūriniam padaliniui, turėti sau pavaldaus personalo, įgaliojimus kontroliuoti personalo darbą ir atlikti su jo valdymu susijusius veiksmus,  turiu reikiamą (t. y. aukštą profesinę) kvalifikaciją ir profesinę patirtį, taip pat ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki atvykimo į priimančiąją įmonę, įsteigtą LR, dienos dirbau užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė, įsteigtoje įmonėje.

Esu perkeliamas įmonės viduje kaip SPECIALISTAS

turiu priimančiajai įmonei, įsteigtai LR, būtinų specialių veiklos srities, metodų arba valdymo žinių (t. y. aukštą profesinę kvalifikaciją ir profesinę patirtį, susijusią su specifinių techninių žinių reikalaujančia darbo ar veiklos rūšimi),  taip pat  ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki atvykimo į priimančiąją įmonę, įsteigtą LR, dienos dirbau užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė, įsteigtoje įmonėje.


Esu perkeliamas įmonės viduje kaip DARBUOTOJAS - STAŽUOTOJAS

turiu stažuotės sutartį, aukštąjį universitetinį išsilavinimą, perkeltas įmonės viduje gausiu darbo užmokestį, taip pat  ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius iki atvykimo į priimančiąją įmonę, įsteigtą LR, dienos dirbau užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė, įsteigtoje įmonėje.

    

Turiu kitos ES valstybės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip PERKELTAS ĮMONĖS VIDUJE

atvykstu į priimančiąją įmonę, įsteigtą LR, ilgesniam negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui.

 Neradote Jus dominančios informacijos? Parašykite mums!

   Grįžti atgal 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-27 15:56:30