Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

ES piliečio šeimos narys

Ši skiltis skirta asmenims, kurie yra ES ar ELPA valstybių narių piliečių šeimos nariai ar kiti asmenys, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką kartu ar pas ES ar ELPA valstybės narės pilietį arba LR pilietį, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise.

Jeigu esate ES valstybės narės piliečio, kuris yra priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo udgymo arba profesinio mokymo praogramą (programas), studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į dokutorantūrą, pakviestas stažuoti, tobulinti kvalifikacijos, šeimos narys trečiosios šalies pilietis, t. y. sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomas vaikas, taip pat ES valstybės narės piliečio, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomas artimasis giminaitis pagal tiesiąją aukštutinę liniją (tėvai, seneliai ir t.t.), galite atvykti pas ES valstybės narės pilietį ar su ES valstybės narės piliečiu ir gyventi Lietuvos Respublikoje.

                                                       


ESU ES VALSTYBĖS NARĖS PILIETIS     

 

ESU TREČIOSIOS ŠALIES PILIETIS     


 Neradote Jus dominančios informacijos? Parašykite mums!

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-27 13:26:24