Informacinės sistemos

Užsieniečių registras

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. 1107 „Dėl atlyginimo už Užsieniečių registro duomenų vienetą dydžių patvirtinimo“. 

Vizų informacinė sistema

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 17 d.  įsakymas Nr. 1V-469 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, saugos įgaliotinio ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengėjo paskyrimo” .
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“.
  3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Viešųjų paslaugų informacinė sistema

  1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 11  d. įsakymas Nr. 3K-11 „Dėl viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos nuostatų taisyklių patvirtinimo“. 
  2. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 3K-81/5-V-580 „Dėl viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.
  3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018-02-22 įsakymas Nr. 1V-149 „Dėl Lietuvos migracijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-03 16:43:29