KOKIE PAŽYMOS ES PILIEČIO TEISEI NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PATVIRTINTI AR ES LEIDIMO NUOLAT GYVENTI KORTELĖS KEITIMO PAGRINDAI?

Pažyma ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar ES leidimo nuolat gyventi kortelė keičiama, jeigu:

  1. pasikeičia asmens duomenys;
  2. dokumentas tapo netinkamas naudoti;
  3. pasibaigia dokumento galiojimo laikas;
  4. dokumente yra netikslių įrašų;
  5. dokumentas yra prarastas.

PASTABA. Prieš pateikdamas prašymą pakeisti ES leidimo nuolat gyventi kortelę, užsienietis privalo sumokėti valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti kortelę tvarkymą 5,70 Eur ir už pakeistos kortelės išdavimą 8,60 Eur. 

Jeigu valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti kortelę tvarkymą ir už pakeistos kortelės išdavimą už užsienietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-16 07:53:19