Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl Šengeno vizos gavimo?

Norėdamas gauti Šengeno vizą užsienietis turi sumokėti 60 eurų konsulinį mokestį (vaikams nuo 6 iki 12 metų – 35 eurų)  už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą ir pateikti:

  1. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;
  2. užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti Šengeno vizą (.doc, .pdf).
  3. vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių;
  4. galiojantį sveikatos draudimą, kurio suma yra 30 000 eurų, patvirtinantį dokumentą;
  5. dokumentus, nurodančius kelionės tikslą;  
  6. dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;
  7. dokumentus, nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų (40 eurų vienai dienai), tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu;
  8. informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Užsienietis, kuris gavo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui ar pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis neviršija 90 dienų, arba pateikusiam prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą, šiuo pagrindu gali kreiptis dėl Šengeno vizos išdavimo. Nurodytu atveju užsienietis turi pateikti Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduoto ar pratęsto leidimo dirbti sezoninį darbą kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, arba Lietuvos darbo biržos pažymą, kad yra gautas prašymas išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą.

Imami prašymą išduoti vizą pateikusių užsieniečių pirštų atspaudai.

Pastaba. Užsienietis, norintis gauti Šengeno trumpalaikę vizą (C) gali pateikti patvirtintą kvietimą. Kai užsieniečiui viza išduodama kvietimo pagrindu lėšų, būtinų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis yra 20 eurų vienai dienai.

Norint daug kartų atvykti į Lietuvos Respubliką užsienietis turi pateikti ir dokumentus, patvirtinančius daugkartinio atvykimo būtinumą.

Susitarimai ir Komisijos įgyvendinimo sprendimai dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

 Grįžti

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-07 08:59:23