Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kiek laiko galioja sprendimas išduoti leidimą nuolat gyventi?

Sprendimas išduoti užsieniečiui leidimą nuolat gyventi galioja 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

Užsienietis sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laikotarpiu gali kreiptis į teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, kurio aptarnaujamojoje teritorijoje jis yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo.

Ligos atveju ar esant kitų svarbių nuo užsieniečio nepriklausančių priežasčių sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 3 mėnesių. Ligos atveju ar esant kitų svarbių nuo užsieniečio nepriklausančių priežasčių užsienietis prašymą pratęsti sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laiką (prašyme nurodoma svarbi nuo užsieniečio nepriklausanti priežastis, dėl kurios prašoma pratęsti sprendimo galiojimo terminą) ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus gali pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tiesiogiai arba per teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-11 13:43:13