Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Pabėgėlio kelionės dokumentas

Pabėgėliui, kuris teisėtai yra gavęs leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jo prašymu gali būti išduotas kelionės dokumentas vykti į užsienį, jeigu nėra priežasčių, kliudančių šį dokumentą išduoti.

Kelionės dokumentas suteikia teisę pabėgėliui keliauti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, jeigu nėra svarbių priežasčių, susijusių su valstybės saugumu ar viešosios tvarkos pažeidimais, ir grįžti į Lietuvos Respubliką visą šio dokumento galiojimo laiką.

Pabėgėliui kelionės dokumentą išduoda ir galiojimo laiką pratęsia rajono (miesto) policijos komisariato migracijos tarnyba pagal asmens gyvenamąją vietą.

Kelionės dokumentas išduodamas pabėgėliui neatsižvelgiant į jo amžių

Asmeniui iki 18 metų kelionės dokumentas išduodamas   raštiškai sutikus vienam iš tėvų arba teisėtam atstovui.

Už pabėgėlio kelionės dokumento išdavimą ir pratęsimą imama valstybės rinkliava.

Pranešimą apie prarastą kelionės dokumentą užsienietis gali pateikti elektroniniu būdu prisijungę prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt).

Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-15 13:40:32