Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kas gali pateikti užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi?

Prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi užsienietis teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui ar Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikia asmeniškai, išskyrus šiuos atvejus:

  • Lietuvos Respublikoje esančio užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi gali pateikti jo įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neveiksnaus užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi pildo ir pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • užsieniečio iki 16 metų prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi pildo ir pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Vyresni nei 16 metų nepilnamečiai užsieniečiai prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi pildo, jame pasirašo ir pateikia patys.

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-16 10:21:21