Dokumento išdavimas

Užsieniečio pasą išduoda ir keičia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ar Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius arba policijos komisariato Migracijos poskyris ar grupė, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienio valstybės pilietis yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Užsienio valstybės pilietis pats atvyksta į migracijos tarnybą, kuriai pateikė dokumentus užsieniečio pasui gauti ar pakeisti, atsiimti užsieniečio paso, išskyrus šiuos atvejus:

  1. užsieniečio pasą gali paimti ir užsienio valstybės piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. paimti užsienio valstybės piliečio iki 16 metų užsieniečio pasą turi, o užsienio valstybės piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, globėjas (rūpintojas) ar jų įgaliotas asmuo, socialinės globos įstaigos atstovas arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu vaiko tėvai išsituokę arba gyvena skyrium, paimti užsienio valstybės piliečio iki 16 metų užsieniečio pasą turi, o užsienio valstybės piliečio nuo 16 iki 18 metų gali, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą;
  3. neveiksnaus (ribotai veiksnaus) užsienio valstybės piliečio užsieniečio pasą, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, paima jo globėjas (rūpintojas) ar jo įgaliotas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą.

PASTABA. Užsieniečio paso keitimo atveju atsiimant naują užsieniečio pasą turi būti pateiktas keičiamas užsieniečio pasas.

                                                                                                                                      Grįžti

 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-16 13:52:16