Leidimo nuolat gyventi negaliojimo atvejai

Pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  56 straipsnį leidimas nuolat gyventi yra negaliojantis, kai:

  1. pasibaigia leidimo nuolat gyventi galiojimas;
  2. užsienietis įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę;
  3. užsienietis miršta;
  4. leidime nuolat gyventi yra klastojimo požymių;
  5. leidimas yra panaikintas;
  6. leidimas yra prarastas;
  7. užsienietis gauna leidimą gyventi kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje;
  8. užsienietis Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo  nustatyta tvarka deklaravo, kad išvyko iš Lietuvos Respublikos.

Užsienietis negaliojantį leidimą nuolat gyventi turi grąžinti teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-30 17:26:52