Rezervuoti priėmimo laiką lapkričio mėnesiui bus galima nuo š. m. spalio 14 d. svetainėje www.migracija.lt

Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas natūralizacijos tvarka

Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas natūralizacijos tvarka – tai vienas iš Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindų, kai Lietuvos Respublikos pilietybė suteikiama asmeniui, atitinkančiam Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (toliau – Pilietybės įstatymas) 18 straipsnio 1 dalyje nustatytas Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo sąlygas: 

 1. pastaruosius 10 metų teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
 2. prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo pateikimo ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo priėmimo metu, turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. išlaikė valstybinės kalbos egzaminą*;
 4. išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą*;
 5. turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
 6. yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju praranda tos valstybės pilietybę, arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 7. nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių.

Pagal Pilietybės įstatymo 22 straipsnį Lietuvos Respublikos pilietybė neteikiama asmenims, kurie: 

 1. rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė tarptautinių nusikaltimų – agresiją, genocidą, nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų;
 2. rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė nusikalstamų veikų prieš Lietuvos Respubliką;
 3. iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje buvo bausti laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje buvo bausti už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko; 
 4. įstatymų nustatyta tvarka neturi teisės gauti dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 

Lietuvos Respublikos pilietybė teikiama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos interesus. 

Prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka paduodami Respublikos Prezidentui per teritorinę policijos įstaigą pagal gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. 

Respublikos Prezidentui dekretu suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę, asmuo privalo prisiekti Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos piliečio teisės ir pareigos atsiranda tik asmeniui prisiekus Lietuvos Respublikai. 

Asmenų, neprisiekusių Lietuvos Respublikai, pakartotinai paduoti prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai šis terminas praleidžiamas dėl ypač svarbių priežasčių. 

Prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka asmuo prideda šiuos dokumentus: 

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo šio prašymo pateikimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo pastaruosius 10 metų teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
 4. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
 5. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo išlaikė valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus*;
 6. pažymą, išduotą kompetentingos užsienio valstybės, kurioje asmuo iki atvykimo į Lietuvą gyveno, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje nebuvo baustas už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko.
 7. rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės**. 

Asmeniui be pilietybės, gimusiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama, jeigu jis teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus bei:  

 1. nebuvo įgijęs kitos valstybės pilietybės;
 2. prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo pateikimo ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo priėmimo metu turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. išlaikė valstybinės kalbos egzaminą*;
 4. išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą*;
 5. turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
 6. nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių. 

Asmuo be pilietybės, gimęs Lietuvos Respublikos teritorijoje, prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka prideda šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo šio prašymo pateikimo metu turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo teisėtai gyvena Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus;
 4. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
 5. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nebuvo įgijęs kitos valstybės pilietybės;
 6. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo išlaikė valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus*;
 7. pažymą, išduotą kompetentingos užsienio valstybės, kurioje asmuo iki atvykimo į Lietuvą gyveno, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje nebuvo baustas už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko. 

 Asmeniui, sudariusiam santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu ir pastaruosius 7 metus bendrai su sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvenančiam Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama, jeigu jis atitinka šias sąlygas:

 1. prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo pateikimo ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo priėmimo metu, turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 2. išlaikė valstybinės kalbos egzaminą*;
 3. išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą*;
 4. yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju praranda tos valstybės pilietybę, arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 5. nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių. 

Prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka sudarius santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu asmuo prideda šiuos dokumentus: 

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. santuokos liudijimą;
 3. sutuoktinio Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 4. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo šio prašymo padavimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, sudaręs santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu, pastaruosius 7 metus bendrai su sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
 6. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo išlaikė valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą*;
 7. pažymą, išduotą kompetentingos užsienio valstybės, kurioje asmuo iki atvykimo į Lietuvą gyveno, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje nebuvo baustas už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko.
 8. rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės* 

Asmeniui, sudariusiam santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu - tremtiniu, politiniu kaliniu ar jų vaiku, gimusiu tremtyje - Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama, jeigu jis atitinka šias sąlygas: 

 1. susituokęs persikelia nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką;
 2. pastaruosius 5 metus bendrai su sutuoktiniu, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
 3. prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo pateikimo ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo priėmimo metu, turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 4. išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą*;
 5. yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju praranda tos valstybės pilietybę, arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 6. nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių. 

Prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka sudarius santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu - tremtiniu, politiniu kaliniu ar jų vaiku, gimusiu tremtyje, asmuo prideda: 

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. santuokos liudijimą;
 3. sutuoktinio Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 4. dokumentą, patvirtinantį, kad sutuoktinis yra tremtinys ar politinis kalinys, ar jų vaikas, gimęs tremtyje;
 5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo šio prašymo padavimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 6. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo pastaruosius 5 metus bendrai su sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
 7. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą*;
 8. pažymą, išduotą kompetentingos užsienio valstybės, kurioje asmuo iki atvykimo į Lietuvą gyveno, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje nebuvo baustas už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko.
 9. rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė** 

Asmeniui, kuris pragyveno Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienus metus susituokęs su Lietuvos Respublikos piliečiu, kuris vėliau mirė, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama, jeigu jis atitinka šias sąlygas:

 1. teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus;
 2. prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo pateikimo ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo priėmimo metu, turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. išlaikė valstybinės kalbos egzaminą*;
 4. išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą*;
 5. yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju praranda tos valstybės pilietybę, arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 6. nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių. 

Asmuo, kuris pragyveno Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienus metus susituokęs su Lietuvos Respublikos piliečiu, kuris vėliau mirė, prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka prideda: 

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. santuokos liudijimą;
 3. sutuoktinio Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 4. sutuoktinio mirties liudijimą;
 5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo šio prašymo padavimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 6. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, kuris pragyveno Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienus metus susituokęs su Lietuvos Respublikos piliečiu, kuris vėliau mirė, teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus;
 7. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo išlaikė valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą*;
 8. pažymą, išduotą kompetentingos užsienio valstybės, kurioje asmuo iki atvykimo į Lietuvą gyveno, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje nebuvo baustas už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko.
 9. rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė** 

Teisėtas nuolatinis gyvenimas Lietuvos Respublikoje – kitos valstybės piliečio ar asmens be pilietybės, turinčio įstatymų nustatytą dokumentą, suteikiantį ar patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenimas Lietuvos Respublikoje be pertraukos šiame įstatyme nustatytą laiką. Asmuo laikomas gyvenančiu Lietuvos Respublikoje be pertraukos vienus metus, jeigu jis per tuos metus yra gyvenęs Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip šešis mėnesius. 

Prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka rašomas lietuvių kalba, o prie jo pridedami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, jeigu jie surašyti kita  kalba. 

Jeigu asmuo pateikia dokumentų kopijas, jos turi būti patvirtintos notaro. 

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip. 

Asmuo turi sumokėti valstybės rinkliavą už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka nagrinėjimą - 51 Eur. Valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo. Asmuo valstybės rinkliavą už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą gali sumokėti bet kuriame šalies mieste (rajone), nesvarbu, kur pateikia dokumentus. 

*Informacijos apie valstybinės lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus galima rasti Ugdymo plėtros centro (D. Katkaus g. 44, Vilnius, tel. (8 5) 275 2362) interneto svetainėje www.upc.smm.lt. 

Valstybinės kalbos egzamino ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino laikyti nereikia asmenims, kuriems sukako 65 metai, asmenims, kuriems nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis, ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis, taip pat asmenims, sergantiems sunkiomis chroninėmis psichikos ligomis.

**Jeigu dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka kreipiasi asmuo, turintis kitos valstybės pilietybę, išskyrus asmenį, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-17 15:33:01