archyvas

«20142015201620172018»
 
2016-12-30  Trumpa informacija apie 2016 metais į Lietuvos Respubliką grąžintus Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, turinčius leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje
2016-12-30  Teismo šaukimas neįteisina užsieniečio, kuriam yra uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje
2016-12-29  Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisos (dėl nacionalinių vizų)
2016-12-29  Neteisėtai įgytų ar suklastotų dokumentų pateikimo Migracijos departamentui pasekmės – itin skaudžios
2016-12-29  Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisos (dėl leidimų gyventi)
2016-12-29  Š. m. sausio 1 d. Maltos Respublika pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.
2016-12-29  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 11 kategorijos) pareigas.
2016-12-29  Įsigaliojo vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-934 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-827 „Dėl Europos prieglobsčio paramos biuro“ pakeitimo
2016-12-29  Svarbus žingsnis derybose dėl pasiūlymo, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra
2016-12-29  Paskelbtos prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų rekomendacijos
2016-12-27  2017 m. bus tęsiama Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – EPPB) parama Italijai ir Graikijai.
2016-12-23  Prašymų išduoti ar pakeisti leidimus laikinai gyventi pateikimas Migracijos departamente: situacija ir tendencijos
2016-12-23  Migracijos departamente atidarytas padalinys aukštą pridėtinę vertę kuriančioms užsieniečių grupėms aptarnauti
2016-12-16  Gruodžio 19–23 d. renginiai
2016-12-09  Gruodžio 12–16 d. renginiai
2016-12-08  Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-445
2016-12-07  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 10 kategorijos) pareigas.
2016-12-06  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-12-06  8 700 60000 – informacija apie policijos teikiamas migracijos paslaugas
2016-12-05  Konferencija Izraelyje
2016-12-02  Gruodžio 5–9 d. renginiai
2016-12-02  Visa tiesa apie prieglobsčio prašytojų perkėlimą (tęsinys)
2016-12-01  Perkėlimo projektas
2016-11-30  Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329
2016-11-30  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-11-28  Išankstinė registracija leidimų laikinai gyventi ir LR pilietybės klausimais
2016-11-28  Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1V-369
2016-11-28  Perkėlimo projektas
2016-11-25  Lapkričio 28–gruodžio 2 d. renginiai
2016-11-24  Migracijos departamente lankosi Azerbaidžano Respublikos valstybinės migracijos tarnybos delegacija
2016-11-22  Migracijos departamento vadove paskirta Evelina Gudzinskaitė
2016-11-22  Perkėlimo projektas
2016-11-22  Kviečiame atlikti praktiką Migracijos departamente
2016-11-18  Lapkričio 21–27 d. renginiai
2016-11-18  Lapkričio 18 d. įsigalioja nauja Migracijos departamento prie VRM struktūra
2016-11-16  Nuo gruodžio 1 d. kai kurie prašymai dėl leidimų laikinai gyventi bus priimami Migracijos departamente
2016-11-16  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-11-14  Nacionalinė viza darbo pagrindu – darbdavio įsipareigojimai ir jų pabaiga
2016-11-14  Užsieniečiai, turintys nacionalines vizas, privalomuoju sveikatos draudimu nedraudžiami
2016-11-11  Lapkričio 14–18 d. renginiai
2016-11-10  Š. m. lapkričio 10 d. Migracijos departamente vyksta Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos leidinio pristatymas
2016-11-09  DĖMESIO! Š. M. LAPKRIČIO 10-11 D. MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIIMAMAJAME ASMENYS DĖL VYKDOMŲ REMONTO DARBŲ NEBUS APTARNAUJAMI
2016-11-09  Įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimas, keičiantis Teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarką
2016-11-04  Lapkričio 7–11 d. renginiai
2016-11-04  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 10 kategorijos) pareigas
2016-10-28  Spalio 31–lapkričio 4 d. renginiai
2016-10-27  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Resursų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 12 kategorijos) pareigas
2016-10-27  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Resursų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 11 kategorijos) pareigas
2016-10-26  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 10 kategorijos) pareigas.
2016-10-24  Visa tiesa apie prieglobsčio prašytojų perkėlimą
2016-10-21  Spalio 24–30 d. renginiai
2016-10-19  Perkėlimo projektas
2016-10-18  Perkėlimo projektas
2016-10-14  Spalio 17–21 d. renginiai
2016-10-13  Perkėlimo projektas
2016-10-11  Perkėlimo projektas
2016-10-10  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-10-07  Spalio 10–14 d. renginiai
2016-10-07  Perkėlimo projektas
2016-10-05  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-09-30  Spalio 3–7 d. renginiai
2016-09-28  Perkėlimo projektas
2016-09-23  Rugsėjo 26–30 d. renginiai
2016-09-16  Rugsėjo 19–23 d. renginiai
2016-09-13  Šeimos susijungimo atvejai: kam gali būti išduodamas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje?
2016-09-12  Visuomenei apie prieglobstį
2016-09-09  Rugsėjo 12–16 d. renginiai
2016-09-08  Perkėlimo projektas
2016-09-08  Komandiruotė į Irkutską ir Ulan Udę
2016-09-02  Rugsėjo 5–9 d. renginiai
2016-08-25  Kokiais atvejais užsieniečiui išduotas leidimas nuolat gyventi panaikinamas ar tampa negaliojančiu
2016-08-22  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-08-19  Rugpjūčio 22–26 d.renginiai
2016-08-18  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 12 kategorijos) pareigas.
2016-08-12  Nemokama mobilioji programėlė „ES perkėlimo programa“, skirta prieglobsčio prašytojams
2016-08-11  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
2016-08-09  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-08-09  Perkėlimo projektas
2016-08-05  Perkėlimo projektas
2016-08-02  Perkėlimo projektas
2016-08-01  Rugpjūčio 1–5 d.renginiai
2016-07-29  Perkėlimo projektas
2016-07-22  Liepos 25–29 d. renginiai
2016-07-20  2016 m. I pusmečio pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvos Respublikoje
2016-07-15  Migracijos departamento praktika pagal senosios redakcijos Pilietybės įstatymo nuostatas buvo teisinga
2016-07-12  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-07-12  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imigracijos reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 10 kategorijos) pareigas.
2016-07-08  Liepos 11–15 d. renginiai
2016-07-07  Liepos 6 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
2016-07-05  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-07-04  Liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimai
2016-07-01  Liepos 4–8 d. renginiai
2016-07-01  Perkėlimo projektas
2016-07-01  Slovakijos Respublikos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai
2016-06-23  Perkėlimo projektas
2016-06-21  Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę
2016-06-20  Europos prieglobsčio paramos biuro informacijos diena
2016-06-17  Birželio 20–24 d. renginiai
2016-06-17  Birželio 20-oji – Pasaulinė pabėgėlių diena
2016-06-10  Birželio 13–17 d. renginiai
2016-06-08  Kas yra mėlynoji kortelė?
2016-06-07  Nesumokėjai baudų – neatvyksi į Lietuvos Respubliką
2016-06-03  Birželio 8–10 d. renginiai
2016-06-02  Dėl pažymos apie vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę
2016-06-02  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-06-01  TMO Vilniaus biuras įgyvendina projektą „Grįžimo pagalba užsieniečiams”
2016-05-31  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-05-30  Skelbiamas naujausias Migracijos metraštis
2016-05-27  Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. 1V-280/V-109
2016-05-27  Gegužės 30 – birželio 3 d. renginiai
2016-05-26  Ataskaita „Prieglobstis Lietuvoje 2015 metais“ – jau elektroninėje erdvėje
2016-05-25  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 11 kategorijos) pareigas.
2016-05-23  Naujos Europos Sąjungos direktyvos legalios migracijos srityje paskelbimas
2016-05-20  Gegužės 23-27 d. renginiai
2016-05-18  Skelbiama atranka į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo, A lygio 10 kategorijos) pareigas.
2016-05-13  Gegužės 16–20 d. renginiai
2016-05-06  Gegužės 8–13 d. renginiai
2016-05-06  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imigracijos reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 10 kategorijos) pareigas.
2016-04-29  Gegužės 2–8 d. renginiai
2016-04-26  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-04-25  Latvijos Respublikos Pilietybės ir migracijos reikalų valdyba švenčia 25-ių metų veiklos sukaktį
2016-04-22  Apie dvigubą pilietybę Lietuvoje
2016-04-22  Balandžio 23–27 d. renginiai
2016-04-21  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-04-15  Balandžio 18–22 d. renginiai
2016-04-14  Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329
2016-04-14  Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-445
2016-04-12  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-04-08  Balandžio 11–15 d. renginiai
2016-04-08  Skelbiamas konkursas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 13 kategorijos) pareigas.
2016-04-07  Kas imigravo į šalį 2016 m. pradžioje?
2016-04-05  Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329
2016-04-04  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-04-01  Balandžio 4–8 d. renginiai
2016-04-01  Priesaika Lietuvos Respublikai
2016-03-25  Kovo 29 - balandžio 1 d. renginiai
2016-03-24  Pirmosios gyvenamosios vietos deklaracijos – per migracijos tarnybas
2016-03-21  Kovo 21–25 d. renginiai
2016-03-17  Migracijos departamento veiklos rezultatų aptarimas
2016-03-15  Vaikų pilietybė
2016-03-10  Kovo 14–18 d. renginiai
2016-03-07  Migracijos departamente lankėsi Tarptautinio valiutos fondo atstovai
2016-03-04  Kovo 7 - 10 d. renginiai
2016-03-01  Konferencija darbo migracijos klausimais
2016-02-26  Vasario 29–kovo 4 d. renginiai
2016-02-26  Įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-131
2016-02-19  Vasario 22–26 d. renginiai
2016-02-17  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-02-12  Vasario 15–19 d. renginiai
2016-02-11  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-02-10  Efektyvesnis prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimas
2016-02-05  Vasario 8–12 d.
2016-02-04  Trumpai apie nelegalią migraciją Lietuvoje
2016-01-29  Vasario 1–5 d.
2016-01-27  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-01-26  Dėmesio! Migracijos departamentas neturi tarpininkų
2016-01-22  Sausio 25–29 d. renginiai
2016-01-22  Išrinktas Europos prieglobsčio paramos biuro vadovas
2016-01-21  Kas imigravo į Lietuvą 2015 m.?
2016-01-20  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2016-01-20  2015 m. II pusmečio pagrindiniai migracijos rodikliai
2016-01-15  Sausio 18–22 d. renginiai
2016-01-14  Prisieks Lietuvos Respublikai
2016-01-08  Sausio 11–15 d. renginiai
2016-01-07  Priimtas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymas