Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais

Įstatymai:

 1. Lietuvos Respublikos įstatymas  „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.
 2. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.
 5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

Nutarimai:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“.

Įsakymai: 

 1. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“.
 2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 5-V-758 Dėl Duomenų apie užsienietį tikrinimo, siekiant nustatyti, ar užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei, ir išvados dėl grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 4-460 „Dėl Duomenų apie užsieniečio keliamos grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei ir nelegalios migracijos grėsmės tikrinimo bei išvados dėl grėsmių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR 2015-20674).

 

 1. Europos Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių dokumentai
 2. Leidimai laikinai gyventi
 3. Leidimai nuolat gyventi
 4. Prieglobstis
 5. Užsieniečių atvykimas išvykimas, vykimas tranzitu (vizos)
 6. Užsieniečio kelionės dokumentai
 7. Užsieniečių socialinės garantijos
 8. Integracija
 9. Vietinio eismo per sieną leidimas

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-03 16:44:32