Dokumentas, patvirtinantis, kad turi pakankamai lėšų

Dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų (pvz., banko sąskaitos išrašas) ir (ar) gauna reguliarių pajamų (pvz., darbo sutartis), kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje. Užsieniečio turimas pragyvenimo lėšų dydis vertinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydį, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A1-22 ,,Dėl pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nustatymo" (šiuo metu pragyvenimo Lietuvos Respublikoje pakankamas lėšų dydis yra 400 Eur per mėnesį).

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-29 13:54:37