Spausdinti

2018-03-20  Nuo balandžio – efektyvesnės užsieniečių darbuotojų atvykimo procedūros

Nuo šių metų balandžio 1 d., įsigaliojus tai numatančioms Vizos išdavimo tvarkos aprašo nuostatoms, keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Užsieniečiai prašymą dėl vizos darbo pagrindu išdavimo galės pateikti tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu užsieniečiai ir toliau galės pateikti būdami teisėtai Lietuvoje.

Tokiu būdu siekiama kontroliuoti užsieniečių, vykstančių dirbti į Lietuvos Respubliką, srautus, taip pat norima išvengti situacijų, kai užsieniečiai į Lietuvą vyksta tarpininkų, o ne tikrųjų darbdavių kvietimu. Atsižvelgus į tai, kad užsienietį ketinanti įdarbinti įmonė tarpininkavimo raštą dėl nacionalinės vizos išdavimo pateikia elektroniniu būdu ir tarpininkavimo rašto nereikia užsieniečiui persiųsti paštu, užsienietis iškart gali Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai teikti dokumentus dėl daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo, o atvykęs į Lietuvą gali iš karto pradėti dirbti. Tokiu būdu Lietuvos darbdaviai galės greičiau įdarbinti trūkstamus specialistus.

Pažymėtina, kad Lietuvoje prašymą išduoti nacionalinę vizą ir toliau galės pateikti užsieniečiai, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti įmonėje iš Patvirtintų įmonių sąrašo, ir turi profesiją, įtrauktą į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą trūkstamų profesijų sąrašą, jeigu pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu užsieniečiui nebuvo išduota daugkartinė nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi kaip atvykstančiam į Lietuvą dirbti kitame juridiniame asmenyje, t. y. jeigu pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu užsienietis nekeitė darbdavio.

Tik Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienietis turės teikti dokumentus tuo atveju, jei:

  • atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir turi Lietuvos darbo biržos jam išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;
  • atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir turi profesiją, kuri įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;
  • yra komandiruojamas į Lietuvos įmonę, t. y. yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje pagal tarp šių įmonių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją;
  • atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo ir turi Lietuvos darbo biržos jam išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui;
  • atvyksta dirbti į įmonę, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą.

 

Atgal