Spausdinti

2015-06-03  Ataskaita „Prieglobstis Lietuvoje 2014 metais“ – jau elektroninėje erdvėje

Jau tampa tradicija, kad kiekvienais metais Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyrius parengia metinę ataskaitą apie prieglobsčio suteikimo procedūrą Lietuvos Respublikoje. 2014 metų ataskaitoje yra apžvelgiamos naujausios prieglobsčio tendencijos Lietuvoje ir pateikiami statistiniai duomenys, pristatoma Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus darbuotojų veikla Europos prieglobsčio paramos biure bei vykdomi projektai.

Ataskaita skirta tiek prieglobsčio srities specialistams, tiek ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovams, studentams, besidomintiems prieglobsčio problematika. Tikimės, kad ataskaita bus įdomi ir plačiajai visuomenei – siekiame informuoti ją apie prieglobsčio procedūrą ir situaciją prieglobsčio suteikimo srityje.

Atgal