Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kita

Galite atvykti laikinai gyventi į Lietuvą ir kitais pagrindais, kai: turite teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę; esate lietuvių kilmės asmuo; kitoje Europos Sąjungos valstybėje esate įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą; esate Lietuvos Respublikos piliečio globėjas (rūpintojas); jūsų globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis. Leidimas laikinai gyventi taip pat gali būti išduotas, jeigu dėl pavojingos organizmo būklės negalite išvykti iš Lietuvos, tapote prekybos žmonėmis auka. Turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir lietuvių kilmės asmenims leidimas laikinai gyventi išduodamas ir keičiamas 5 metams, o kitais atvejais – 1 metams.

Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui galite gauti nacionalinę vizą.

Išnykus pagrindams, dėl kurių gavote leidimą laikinai gyventi, paprastai privalote išvykti iš Lietuvos.

 

Turiu teisę ATKURTI LR PILIETYBĘ

turiu neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę


 

Aš esu  LIETUVIŲ KILMĖS ASMUO

mano tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir pats laikau save lietuviu

Aš esu GLOBĖJAS, RŪPINTOJAS

esu paskirtas Lietuvos Respublikos piliečio globėju (rūpintoju)


Man paskirtas
 
GLOBĖJAS, RŪPINTOJAS 

mano globėju, rūpintoju paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis


 

Dėl sunkios sveikatos NEGALIU IŠVYKTI IŠ LIETUVOS

l pavojingos organizmo būklės negaliu išvykti ir man reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba

  

 

Tapau
 
PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKA

bendradarbiauju su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu

Kitoje ES valstybėje esu
 
ILGALAIKIS GYVENTOJAS

teisėtai pragyvenau ES valstybėje narėje 5 metus


 Aš esu
 
RELIGINĖS BENDRUOMENĖS NARYS

esu tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys arba Lietuvoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas

 Vykdau
 
BENDRAS SU UŽSIENIU VYRIAUSYBINES PROGRAMAS

atvykstu vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų

Aš esu Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROGRAMŲ DALYVIS

 Esu Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų, apimančių praktinio solidarumo veiksmų programas, kuriomis siekiama visuotinės svarbos tikslų nesiekiant pelno ir kuriose veiksmai nėra atlyginami, dalyvis ir turiu su savanoriškos veiklos organizatoriumi sudarytą savanoriškos veiklos sutartį

 Neradote Jus dominančios informacijos? Parašykite mums!

   Grįžti atgal 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-14 14:41:02