Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Vizų išdavimo reglamentavimas

Lietuvos Respublikos vizų išdavimo tvarką reglamentuoja:

  1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.
  2. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1).
  3. Susitarimai su ES dėl Šengeno vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo. Susitarimų tekstus galima rasti čia.
  4. Komisijos įgyvendinimo sprendimai dėl dokumentų sąrašų, kuriuos reikia pateikti norint gauti Šengeno vizą atitinkamose valstybėse. Sprendimų tekstus galite rasti čia. 
  5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-714/V-191 patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašas.

Grįžti

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-14 16:19:53