Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kam pateikiami dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo arba pakeitimo?

Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje (toliau – konsulinės įstaiga), o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, – migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, išskyrus nurodytus atvejus.

Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus pateikia Migracijos departamentui, jeigu: 

  • jis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte (aukštos kvalifikacijos darbuotojas) ar 51 punkte (užsienietis, kuris ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu) arba 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21 ar 22 punkte (užsienietis yra įmonės dalyvis ar vadovas) nustatytu pagrindu; 
  • jis yra nurodyto užsieniečio šeimos narys.

Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus pateikia Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, jeigu jis yra užsieniečio, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 51 punkte arba 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21 ar 22 punkte nustatytu pagrindu, šeimos narys.

Užsienietis, kuris perkeliamas įmonės viduje, prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nustatytu pagrindu pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai, nesančiai Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje. Priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, užsieniečio prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nustatytu pagrindu pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Užsienietis, kuris turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje ir atvyksta į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, ilgesniam negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui, prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai, esančiai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba būdamas Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai – migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimas migracijos tarnybai ar Migracijos departamentui nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi ir priimtas sprendimas.

Prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi (išduoti naują) užsienietis, kuris turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs, išskyrus nurodytus atvejus.

Užsienietis prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi (išduoti naują) ir kitus dokumentus pateikia Migracijos departamentui, jeigu jis dėl leidimo laikinai gyventi keitimo kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte (užsienietis, kuris ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu) arba 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21 ar 22 punkte (užsienietis yra įmonės dalyvis ar vadovas) nustatytu pagrindu.

Užsienietis prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi (išduoti naują) ir kitus dokumentus pateikia Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, jeigu jis yra užsieniečio, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte arba 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21 ar 22 punkte nustatytu pagrindu, šeimos narys.

Prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi (išduoti naują) bendra tvarka pateikiamas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams, o prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi (išduoti naują) skubos tvarka – likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius. 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-10 17:28:34