Esu perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas

Ketinu vadovauti priimančiajai įmonei, įsteigtai LR, ar jos struktūriniam padaliniui, turėti sau pavaldaus personalo, įgaliojimus kontroliuoti personalo darbą ir atlikti su jo valdymu susijusius veiksmus, turiu reikiamą kvalifikaciją ir profesinę patirtį, taip pat ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki atvykimo į priimančiąją įmonę, įsteigtą LR, dienos dirbau užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė, įsteigtoje įmonėje.

Man reikės dažnai keliauti tarp skirtingų ES valstybių. Į kurią valstybę kreiptis pirmiausiai?

null

Kas laikoma priimančiąja įmone?

null

Kaip galiu gauti leidimą laikinai gyventi?

null

Ar galiu atsivežti šeimos narius?

null

Kada turiu kreiptis dėl turimo leidimo laikinai gyventi pakeitimo?

null

Ar man reikalingas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje?

null

Kiek laiko galios mano leidimas laikinai gyventi?

null

Kiek laiko galiu praleisti Europos Sąjungoje?

null

Ar galiu būti perkeliamas įmonės viduje keletą kartų?

null

Kuriam laikui gausiu leidimą laikinai gyventi?

null