null Pilietybės skyrius priimtų valstybės tarnautojus

No
Pilietybe
2022-03-03

Migracijos departamentas skelbia konkursus į 2 Pilietybės skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybes. Pareiginės algos koeficientas  8 – 1448 Eur neatskaičiavus mokesčių. Darbo vieta – Vilniuje.
Prašymai dalyvauti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento vykdomuose konkursuose į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų (iki 2022 m. kovo 17 d. įskaitytinai) nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (2022-03-02 skelbimai  Nr. 50518 ir 50520).
Prašymai teikiami el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt (per VATIS Atrankos modulį).