null Migracijos departamentas skelbia konkursus į šias pareigas

2019-10-13

Migracijos departamentas skelbia konkursus į šias pareigas:

• Aptarnavimo skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo), pareiginės algos koeficientas 9 (darbo vieta Kėdainiuose).

2019-04-18 skelbimo Nr. 41178.

• Kauno skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo), pareiginės algos koeficientas 10,79 (darbo vieta Kaune).

2019-04-18 skelbimo Nr. 41181.

• Kauno skyriaus specialisto (karjeros valstybės tarnautojo), pareiginės algos koeficientas 6,67 (darbo vieta Kaune).

2019-04-18 skelbimo Nr. 41184.

• Kauno skyriaus specialisto (karjeros valstybės tarnautojo), pareiginės algos koeficientas 7,24 (darbo vieta Kaune).

2019-04-18 skelbimo Nr. 41183.

• Kauno skyriaus specialisto (karjeros valstybės tarnautojo), pareiginės algos koeficientas 7,24 (darbo vieta Kaune).

2019-04-18 skelbimo Nr. 41185.

• Kauno skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo), pareiginės algos koeficientas 9,2 (darbo vieta Kaune).

2019-04-18 skelbimo Nr. 41182.

 

Prašymai dalyvauti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento vykdomuose konkursuose priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt.