null Migracijos departamentas skelbia atrankas į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas

Atranka
2020-08-26

Migracijos departamentas ieško Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistų (2 pareigybės) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6–6,6; nuo 1056 iki 1161,6 Eur neatskaičiavus mokesčių, atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį; darbo vieta Vilniuje).

2020-08-24 skelbimų Nr. 66224, 66225.  

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai el. būdu per Valstybės tarnybos informacinės sistemos (VATIS) prašymų teikimo modulį priimami iki 2020 m. rugsėjo 7 d.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentus informuosime jų gyvenimo aprašyme nurodytu el. paštu.

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 8408.