null Migracijos departamentas skelbia atrankas į šias darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas

2019-10-13

Administravimo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratoriaus (pareiginės algos koeficientas 8; darbo vieta Vilniuje) (3 pareigybės)

2019-05-24 skelbimų Nr. 58585, 58586, 58587

 

Vilniaus skyriaus vairuotojo-ūkvedžio (pareiginės algos koeficientas 4,8; darbo vieta Vilniuje)

2019-05-24 skelbimo Nr. 58582

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) priimami iki 2019 m. birželio 7 d.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentus informuosime nurodytu el. paštu.

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 8401.