null Migracijos departamentas skelbia atranką į Prieglobsčio skyriaus vyresniojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas

atranka
2021-06-03

Migracijos departamentas skelbia atranką į Prieglobsčio skyriaus vyresniojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 6,5 – 1150,5 Eur neatskaičiavus mokesčių; darbo vieta Vilniuje). 
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomoje atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas (iki 2021 m. birželio 9 d. įskaitytinai) nuo atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos (2021-06-02 skelbimas Nr. 9844) el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt (per VATIS Atrankos modulį).