2018 m. sausio 12 d. Centrinė projektų valdymo agentūra ir Migracijos departamentas pasirašė sutartį dėl projekto „Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas“ įgyvendinimo

No
ES parama_logotipas
2020-08-17

Migracijos departamentas kartu su Policijos departamentu, Asmens dokumentų išrašymo centru, Informatikos ir ryšių departamentu, Užsienio reikalų ministerija, VĮ Registrų centru, Lietuvos darbo birža ir Nacionaliniu egzaminų centru įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą, kurio metu bus sukurta / modernizuota 21 pažangi el. migracijos paslauga. Siekiant užtikrinti, kad paslaugų teikimo procesas vyktų nuosekliai ir būtų aiškus paslaugos gavėjams, sukurtos / modernizuotos paslaugos bus sujungtos į vieną sudėtinę el. paslaugą pagal gyvenimo įvykį „Atvykstu gyventi į Lietuvą“.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos galimybės visas migracijos paslaugas gauti per vieną paslaugų portalą – Elektroninius migracijos vartus, teikiamos paslaugos bus kokybiškesnės ir labiau prieinamos paslaugų gavėjams, sumažės administracinė paslaugų gavėjų našta, bus taupomi paslaugų gavėjų laiko ir finansiniai kaštai, padidės migracijos paslaugų teikimo efektyvumas.

Projektui įgyvendinti skirta 959 999,80 eurų. Projektas bus įgyvendintas iki 2021 m. sausio mėn.