Інформація для громадян України та членів їхніх сімей

Yes
Naujienos
2022-02-25

Департамент міграції Литовської Республіки повідомляє, що громадяни України, які мають біометричні паспорти і у яких закінчується термін дії національних віз або дозволів на тимчасове проживання в Литовській Республіці, після закінчення терміну дії цих документів одразу можуть почати користуватися 90-денним безвізовим режимом.
Наразі рішення щодо повернення чи вислання громадян України та членів їхніх сімей прийматися не будуть.
Громадяни України та члени їхніхніх сімей, щодо яких прийнято рішення про повернення їх в іноземну державу, можуть залишатися в Литовській Республіці. Департамент міграції Литовської Республіки оприлюднить додаткову інформацію про те, які дії потрібно буде вжити цим особам. 
Національні візи і дозволи на тимчасове проживання громадянам України та членам їхніх сімей не будуть скасовуватися.
Від громадян України та членів їхніх сімей, які перебувають у Литовській Республіці нелегально, будуть прийматися заяви на видачу дозволу на тимчасове проживання або візи. Найближчим часом Департамент міграції Литовської Республіки оприлюднить інформацію про можливість отримання громадянами України та членами їхніх сімей національних віз і дозволів на тимчасове проживання на пільгових умовах.
Громадяни України можуть отримати інформацію за загальним телефоном Департаменту міграції: +370 707 67 000, телефонуючи з-за кордону:+370 5 271 7112, а також за електронною поштою: info@migracija.gov.lt.
Департамент міграції на своєму сайті www.migracija.lt постійно оновлюватиме інформацію про міграційні процедури, що будуть застосовуватися до громадян України, стосовно дій, необхідних для цих процедур.
Департамент міграції також відкриває вікна інформаційних консультацій для громадян України та членів їхніх сімей (години роботи з 8.00 до 16.30, п'ятниці – 8.00–15.00, попередня реєстрація не потрібна):
Вільнюс, вул. Вітяньо 18;
Каунас, пр. А. Юозапавічяус 57;
Клайпеда, вул. Кауно 6;
Шяуляй, ал. Аушрос 19;
Панєвєжіс, К. Бінкьо вул. 14;
Алітус, вул. Йотвінґью 8;
Маріямполє, вул. Кястучьо 1;
Утяна, вул. Майроньо 4;
Тельшяй, вул. Жямайтєс 34;
Таураґє, вул. Стотєс 15;
Елєктрєнай, вул. Драуґістєс 32;
Вісаґінас, вул. Ветерану 13;
Шальчінінкай, вул. Архітекто 4

***

Информация для граждан Украины и членов их семей
 
Департамент миграции информирует, что граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, срок действия национальных виз или разрешений на временное проживание в Литовской Республике которых заканчивается, по истечении действия этих документов могут сразу же воспользоваться 90-дневным безвизовым режимом.
В настоящее время в отношении граждан Украины и членов их семей не будут приниматься решения о депортации или высылке.
Граждане Украины и члены их семей, относительно которых принимаются решения об их возврате в зарубежное государство, могут остаться в Литовской Республике. Информацию о том, какие действия надлежит совершить этим лицам, Департамент миграции сообщит дополнительно.
Национальные визы и разрешения на временное проживание гражданам Украины и членам их семей аннулироваться не будут.
От находящихся на незаконном основании граждан Украины и членов их семей будут приниматься заявления о выдаче разрешений на временное проживание или выдаче виз. В ближайшее время Департамент миграции опубликует информацию о возможности получения на льготных условиях гражданами Украины и членами их семей национальных виз и разрешений на временное проживание.
Граждане Украины за информацией могут обращаться по информационному тел. Департамента миграции +370 707 67000, звонки из-за рубежа – тел. +370 5 271 7112, также по эл. почте info@migracija.gov.lt.
Департамент миграции на веб-сайте www.migracija.lt будет постоянно обновлять информацию о применяемых к гражданам Украины миграционных процедурах и связанных с этими процедурами действиях.
Департамент миграции также открывает информационно-консультационные окна для граждан Украины и членов их семей (часы работы 8.00–16.30 час., по пятницам – 8.00–15.00 час., предварительная регистрация не требуется):
Вильнюс, ул. Витянё 18;
Каунас, пр. А. Юозапавичяус 57;
Клайпеда, ул. Кауно 6;
Шяуляй, ал. Аушрос 19;
Панявежис, ул. К. Бинкё 14;
Алитус, ул. Йотвингю 8;
Мариямполе, ул. Кястучё 1;
Утяна, ул. Майронё 4;
Тяльшяй, ул. Жямайтес 34;
Таураге; ул. Стотес 15;
Эляктренай, ул. Драугистес 32;
Висагинас, ул. Ветерану 13;
Шальчининкай, ул. Архитекто 4.

***
Information for Ukrainian nationals and their family members

The Migration Department informs that citizens of Ukraine holding biometric passports and whose national visas or temporary residence permits in the Republic of Lithuania are expiring can immediately start using the 90-day visa-free regime upon the expiry of these documents.

At this point in time, no return or expulsion decisions will be taken in respect of Ukrainian nationals and their family members.
Ukrainian citizens and their family members who are subject to return decisions may remain in the Republic of Lithuania. The Migration Department will publish additional information on the steps to be taken by these persons.
National visas and temporary residence permits will not be cancelled for Ukrainian citizens and their family members.
Applications for temporary residence permits or visas will be accepted from illegally staying Ukrainian citizens and their family members. The Migration Department will shortly publish information on the possibility for Ukrainian citizens and their family members to obtain national visas and temporary residence permits under preferential conditions.
Citizens of Ukraine can contact the general information line of the Migration Department at +370 707 67000, from abroad at +370 5 271 7112, or by e-mail info@migracija.gov.lt.
The Migration Department will regularly update information on the migration procedures applicable to Ukrainian citizens on the website www.migracija.lt.
The Migration Department will also open information counselling desks for Ukrainian citizens and their family members (opening hours 8.00–16.30, on Fridays – 8.00–15.00, no prior registration required):
Vilnius, Vytenio str. 18;
Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 57;
Klaipėda, Kauno str. 6;
Šiauliai, Aušros al. 19;
Panevėžys, K. Binkio g. 14;
Alytus, Jotvingių str. 8;
Marijampolė, Kęstučio st. 1;
Utena, Maironio st. 4;
Telšiai, Žemaitės st. 34;
Tauragė; Stoties g. 15;
Elektrėnai, Draugystės g. 32;
Visaginas, Veteranų g. 13;
Šalčininkai, Architekto g. 4.