null Šengeno viza – ir prašymui išduoti leidimą gyventi pateikti

2019-10-13

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. prašymą dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečiai gali pateikti tik atvykę į Lietuvos Respubliką, išskyrus užsienietį, kuris yra lietuvių kilmės asmuo arba turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, arba užsienietį, kuris yra perkeliamas įmonės viduje. Pastarieji užsieniečiai prašymą dėl leidimo laikinai gyventi taip pat gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Užsienietis, norintis pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, į Lietuvos Respubliką gali atvykti:

  • pagal bevizį režimą, jeigu turi pilietybę valstybės, kurios piliečiams yra taikomas bevizis režimas. Informacijos apie valstybes, kurių piliečiams yra taikomas bevizis režimas, galima rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt

  • turėdamas galiojančią Šengeno vizą. Dėl Šengeno vizos kelionei į Lietuvos Respubliką išdavimo užsienietis turi kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, arba į Lietuvai atstovaujančios Šengeno erdvės valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Kartu su prašymu išduoti Šengeno vizą turi būti pateikti Vizų kodekse nustatyti patvirtinamieji dokumentai, nurodantys jo kelionės tikslą, apgyvendinimo vietą (arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymas), dokumentai, nurodantys, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų, tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų. Turės būti pateikiama ir informacija, padedanti įvertinti, ar prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš Šengeno erdvės iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos. Kartu su šiais dokumentais gali būti pridėtas ir el. paštu gautas patvirtinimas apie rezervuotą vizito prašymui išduoti leidimą gyventi laiką. Prašymas išduoti Šengeno vizą bus nagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas pagal Vizų kodekse nustatytus reikalavimus. Informacijos apie Šengeno vizų išdavimą galima rasti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų interneto svetainėse arba Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt;

  • turėdamas galiojančią Lietuvos Respublikos išduotą nacionalinę vizą;

  • turėdamas galiojančią Europos Sąjungos valstybės narės išduotą Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelę;

  • turėdamas galiojančią kitos Šengeno valstybės narės išduotą nacionalinę vizą ar leidimą gyventi.

Primename, kad užsieniečiui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, prašymo nagrinėjimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 5 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos, gali būti išduodama daugkartinė nacionalinė viza.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog nuo 2020 m. sausio 1 d. užsieniečiui, kuriam buvo išduota viena ar kelios daugkartinės nacionalinės vizos, kurių bendras galiojimo laikotarpis yra vieni metai ir jeigu nuo vizos galiojimo pabaigos praėjo mažiau nei 180 d., nebus išduodama nauja daugkartinė nacionalinė viza kaip pateikusiam prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi. Taigi, užsienietis, turintis galiojančią daugkartinę nacionalinę vizą ir ketinantis pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, norėdamas likti Lietuvoje prašymo nagrinėjimo laikotarpiu, šį prašymą turės pateikti iš anksto – likus 2–4 mėn. iki turimos nacionalinės vizos galiojimo pabaigos.