Informacija Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams dėl apsigyvenimo teisės, nustatytos Susitarime dėl išstojimo

Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie teisę gyventi Lietuvoje įgijo iki 2020 m. gruodžio 31 d., teise gyventi Lietuvoje naudosis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Europos Sąjungos (ES) piliečiai bei jų šeimos nariai. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę apsigyventi Lietuvoje, lieka galioti iki jų galiojimo pabaigos, tačiau tokie dokumentai neleis naudotis laisvo asmenų judėjimo teise ES.

Jei esate įgijęs teisę gyventi Lietuvoje kaip ES pilietis ir ketinate toliau gyventi Lietuvoje – rekomenduojame po 2020 m. gruodžio 31 d. kreiptis į Migracijos departamentą dėl leidimo gyventi išdavimo. Jūsų šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, tai padaryti privalo per 3 mėnesius nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Atsisiųskite informaciją apie tai, kaip gauti leidimą gyventi pagal Susitarimą po Brexit.

Leidimas laikinai gyventi

Leidimas nuolat gyventi

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. aš ir mano šeimos nariai įgijo teisę laikinai gyventi Lietuvoje

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. aš ir mano šeimos nariai įgijome teisę nuolat gyventi Lietuvoje

Aš įgijau teisę laikinai gyventi Lietuvoje iki 2020 m. gruodžio 31 d., šiuo metu esu nepertraukiamai pragyvenęs Lietuvoje 5 metus ar ilgiau ir noriu pasikeisti turimą dokumentą laikinai gyventi Lietuvoje į leidimą nuolat gyventi.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. įgijau teisę gyventi Lietuvoje, tačiau mano šeimos nariai Lietuvoje apsigyventi ketina po 2020 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikoje ketinu apsigyventi po 2020 m. gruodžio 31 d.

Brexit (atnaujinta 2020-11-10)