Vykdoma apklausa apie migracijos paslaugų kokybę

Ne
2020-01-13

Siekiant tobulinti teikiamų migracijos paslaugų kokybę, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su programa „Kurk Lietuvai“ vykdo MIGRACIJOS DEPARTAMENTO KLIENTŲ APKLAUSĄ dėl migracijos paslaugų kokybės ir kviečia joje dalyvauti visus norinčiuosius. 

Ši klientų apklausa yra anoniminė.  Apklausos rezultatai bus naudojami Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamų paslaugų kokybei gerinti.