Virtualus langelis – ir aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų, dėstytojų ir tyrėjų šeimos nariams

Ne
Virtualus langelis
2020-09-22

Migracijos departamentas didina virtualaus priėmimo apimtis – nuo š. m. rugsėjo 22 d. virtuliai teikti dokumentus gali ne tik aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą ketinantys dirbti užsieniečiai (išduodama „mėlynoji kortelė“) ar tyrėjai, bet ir dėstytojai bei visų šių užsieniečių kategorijų šeimos nariai – jų prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi gali būti priimti virtualiu būdu jiems nedalyvaujant. 
 Šeimos nariai, pildydami prašymą per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS), kaip vizito padalinį turėtų rinktis eilutę su užrašu „Vilnius, Sapiegos g. 1“. Užsieniečiai prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pridedamų dokumentų skiltyje, kartu su galiojančio kelionės dokumento (paso) skaitmenine kopija, turėtų pridėti ir laisvos formos prašymą, jog prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi būtų priimtas virtualiu būdu. Apie pastarąjį pageidavimą būtina pranešti ir el. pašto adresu invest@migracija.gov.lt.  
Migracijos departamentas atkreipia dėmesį, kad, pildant prašymą, būtina iškart sumokėti valstybės rinkliavą. 
Migracijos departamentui nustačius, kad užsienietis pateikė visus reikiamus dokumentus, užsieniečiui bus išsiųstas pranešimas, kad jis turi atvykti į Migracijos departamentą pateikti biometrinius duomenis (veido atvaizdą ir pirštų atspaudus) ir prie prašymo pridėtų dokumentų originalus. Užsieniečiui atvykus į Migracijos departamentą ir pateikus biometrinius duomenis bei dokumentų originalus, per kelias dienas bus išrašomas leidimas gyventi.
Šeimos nariai ir dėstytojai prašymus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo gali teikti ir pagal įprastą prašymo pateikimo procedūrą: renkantis, jog valstybės rinkliava bus apmokėta ar reikiami dokumentai (pvz., sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas ar dokumentas apie gyvenamąją patalpą) bus pateikti atvykus į Migracijos departamentą pateikti prašymą rezervuotu vizito laiku.