Ukrainos piliečiai turės mokėti už vizos išdavimą

Ne
Viza
2021-08-30

Migracijos departamentas informuoja, kad 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl mokesčių už ilgalaikes (nacionalines) vizas. Įsigaliojus šiam susitarimui, Ukrainos piliečiams nacionalinės vizos išdavimas kainuos 120 eurų. Ukrainos piliečiams, dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, taip pat šiuos dokumentus praradusiems užsienyje, nacionalinės vizos išdavimas kainuos 60 eurų. 

Tais atvejais, kai Ukrainos pilietis nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio yra atleistas pagal Rinkliavų įstatymą arba Konsulinio mokesčio įstatymą – viza ir toliau bus išduodama nemokamai.