Užsienietis dokumentą apie gyvenamąją patalpą galės pateikti ir atsiimdamas leidimą laikinai gyventi

Ne
Migris
2020-03-12

Nuo 2020 m. kovo 9 d. užsienietis, kuris kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo, dokumentą apie turimą tinkamą gyvenamąją patalpą (kai šį dokumentą būtina pateikti) galės pateikti savo pasirinkimu:

  • pildydamas prašymą Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje (toliau – MIGRIS);
  • atėjęs rezervuotu vizito laiku į Migracijos departamentą pateikti dokumentų ir biometrinių duomenų; 
  • atsiimdamas leidimą laikinai gyventi. 

Jeigu užsienietis dokumentą apie gyvenamąją patalpą ketina pateikti atsiimdamas leidimą laikinai gyventi, tai MIGRIS prašymo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi skiltyje „Dokumentas dėl tinkamos gyvenamosios patalpos Lietuvos Respublikoje“ galima pasirinkti žymą „Gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą pateiksite atvykdamas į migracijos paslaugas teikiančią instituciją“. 
Migracijos departamentas informuoja, kad netrukus anksčiau minėtoje skiltyje bus įdiegtas naujas pasirinkimas (apie tai klientai bus informuoti papildomai) ir pareiškėjai iš karto galės rinktis žymą „Dokumentą dėl tinkamos gyvenamosios vietos pateiksite atsiimant leidimą laikinai gyventi“.
Migracijos departamentas taip pat atkreipia dėmesį, kad užsieniečiui, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir pateikęs prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu, išrašytą leidimą laikinai gyventi gali paimti šį užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar Lietuvos mokslo ir studijų institucija. Nuo šiol tokiam užsieniečiui kartu su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi nereikės pateikti laisvos formos prašymo įteikti išrašytą leidimą laikinai gyventi darbdaviui, priimančiajai įmonei ar Lietuvos mokslo ir studijų institucijai, nes MIGRIS prašymuose jau yra įdiegta galimybė nurodyti, kad užsienietis pageidauja, jog leidimą laikinai gyventi atsiimtų jį įdarbinti įsipareigojantis ar įdarbinęs darbdavys, priimančioji įmonė ar Lietuvos mokslo ir studijų institucija, su kuria sudaryta darbo sutartis.