Užsieniečius Lietuvoje įdarbinančioms įmonėms – papildomi skaidrumo ir atsakingumo kriterijai

Ne
rankos spaudžiančios viena kitą su kompiuteriais fone
2024-07-05

Nuo liepos 1-osios įsigaliojus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms, sugriežtinti skaidrumo reikalavimai užsienio valstybių piliečius įdarbinančioms Lietuvos įmonėms, papildomi apribojimai įvesti ir patiems užsieniečiams.
Su įdarbinamu užsieniečiu nuo šiol bus ne tik privaloma sudaryti mažiausiai 6 mėnesių darbo sutartį, bet ir nustatyti jam visą darbo laiko normą. Apie tai darbdavys privalės pažymėti pildydamas tarpininkavimo raštą.

Minėtame rašte darbdavys taip pat galės pasirinkti dvi alternatyvas: įsipareigoti užsieniečiui mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio dydis (šiuo metu jis siekia 2013,8 Eur), arba pateikti informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį per pastaruosius trejus metus. Iki liepos 1-osios pastaruosius duomenis buvo reikalaujama pateikti pasirinktinai: pakakdavo informacijos arba apie užsieniečio kvalifikaciją, arba apie jo turimą patirtį.

Užsieniečiams paliekama galimybė dirbti daugiau nei pas vieną darbdavį, tačiau, įsigaliojus minėto įstatymo pataisoms, darbdavių skaičius ribojamas iki keturių. Visus papildomus darbdavius turės nurodyti tarpininkavimo raštą teikiantis darbdavys.

Taip pat įvedamas ribojamas, kuomet užsienietis gali pateikti prašymą leisti pakeisti darbdavį. Dabar tai bus galima padaryti tik praėjus 6 mėnesiams nuo turimo leidimo laikinai gyventi gavimo dienos.

Šia priemone siekiama pažaboti piktnaudžiavimą migracijos procedūromis, kuomet pas vieną darbdavį Lietuvoje įdarbinti užsieniečiai beveik iškart teikdavo prašymus leisti jį pakeisti arba atvykdavo į šalį, iš viso nesudarydavo darbo sutarčių su juos ketinusia įdarbinti įmone bei neteisėtai ieškodavo kito darbdavio.

Užsieniečius norintiems įdarbinti ir tarpininkavimo raštus teikiantiems darbdaviams taip pat bus taikomi tam tikri papildomi reikalavimai bei nepriekaištingos reputacijos kriterijai:

  • Įmonė privalės turėti nustatytas licencijas ir / ar leidimus, jei atitinka ir vykdo veiklą, kuriai tokios licencijos yra būtinos;
  • Darbdavys per pastaruosius metus neturės būti baustas administracine tvarka už nepranešimą apie pasikeitusius užsieniečio duomenis, už melagingų duomenų teikimą arba kitą pagalbą užsieniečiui gaunant dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvoje;
  • Darbdavys per pastaruosius metus neturės būti baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ar užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus;
  • Nebus nustatyta, jog užsienio šalių piliečius įdarbinanti įmonė teikė tikrovės neatitinkančius duomenis, neteisėtai įgytus ar suklastotus dokumentus;
  • Veiklą, kuriai kviečiamas užsienietis, įmonė privalės vykdyti ne trumpiau nei pastaruosius šešis mėnesius;
  • Nebus rimto pagrindo manyti, kad įmonė yra fiktyvi arba dėl jos kviečiamų užsieniečių gali kilti nelegalios migracijos grėsmė.

Migracijos departamentui nustačius, kad užsienietį ketinanti įdarbinanti įmonė neatitinka bent vieno iš šių reikalavimų, jai bus uždrausta teikti tarpininkavimo raštus 6 mėnesius nuo tokių aplinkybių nustatymo dienos.