Užsieniečiui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo užteks apsilankyti migracijos padalinyje tik vieną kartą

Ne
2019-12-30

Nuo 2019 m. gruodžio 23 d. užsieniečiui, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir pateikęs prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu, išrašytą leidimą laikinai gyventi gali paimti šį užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

Užsienietis, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (t. y. jam nereikia pateikti gyvenamosios vietos deklaracijos atsiimant leidimą), kartu su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi gali pateikti laisvos formos prašymą įteikti jam išrašytą leidimą laikinai gyventi darbdaviui, priimančiajai įmonei ar Lietuvos mokslo ir studijų institucijai atvykęs į migracijos padalinį.

Leidimą laikinai gyventi gali atsiimti juridinio asmens vadovas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitas juridinio asmens darbuotojas, pateikęs juridinio asmens išduotą įgaliojimą arba turintis įgaliojimą, sudarytą informacinių technologijų priemonėmis, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys yra fizinis asmuo, leidimą laikinai gyventi jis gali atsiimti pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Leidimas laikinai gyventi pradeda galioti nuo jo įteikimo, o užsieniečio turimas leidimas laikinai gyventi tampa negaliojančiu.