Užsieniečiai gyvenamąją vietą gali deklaruoti ir Migracijos departamente

Ne
Deklaracija
2021-01-04

Migracijos departamentas praneša, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi užsieniečių, kuriems pirmą kartą išduodamas teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis ar suteikiantis dokumentas, gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka.

Nuo šiol Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių piliečiai gali pasirinkti, jog savo gyvenamąją vietą deklaruos:

  • Migracijos departamente, rezervuotu vizito laiku atvykę pateikti prie prašymo išduoti leidimą gyventi (teisės gyventi Lietuvoje pažymėjimą) pridėtų dokumentų originalus ir biometrinius duomenis;
  • seniūnijoje ar savivaldybėje per 1 mėnesį nuo išrašyto leidimo gyventi (teisės gyventi Lietuvoje pažymėjimo) atsiėmimo dienos.

Užsieniečiai, kurių prašymai išduoti teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje priimti iki 2021 m. sausio 1 d., gyvenamąją vietą turi deklaruoti seniūnijoje ar savivaldybėje per 1 mėnesį nuo jiems išrašyto dokumento atsiėmimo. Tokiais atvejais Migracijos departamentas, įteikiant užsieniečiui išrašytą dokumentą, gyvenamosios vietos deklaracijos iš užsieniečio nepriims.