Užsieniečiai gali atvykti ir sezoniniam darbui

Ne
2020-02-10

Dažnėjant klausimų apie užsieniečių galimybę Lietuvoje dirbti tik sezoninį darbą, Migracijos departamentas paaiškina, kad užsieniečiui, ketinančiam atvykti į Lietuvos Respubliką minėtu tikslu,  gali būti išduota Šengeno arba nacionalinė viza, tačiau tik tuo atveju, jeigu jis turi Užimtumo tarnybos prie LR SADM išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą.

Leidimas dirbti išduodamas iki 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpį, o šio leidimo dirbti galiojimas iki 6 mėnesių gali sudaryti vieną nepertraukiamą laikotarpį arba kelis trumpesnius laikotarpius, kurių bendra trukmė negali viršyti nustatyto 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpio (daugiau informacijos šia tema pateikiama Užimtumo tarnybos prie LR SADM interneto svetainėje).

Užsienietis, kuriam, buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, kai jam netaikomas bevizis režimas, turi gauti Šengeno vizą,  užsienietis, kuriam taikomas bevizis režimas, į Lietuvos Respubliką gali atvykti ir dirbti naudodamasis beviziu režimu. Užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, turi gauti daugkartinę nacionalinę vizą.

Dėl vizos išdavimo užsienietis turi kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Pratęsti terminuotą darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu užsienietis gali vieną kartą, tačiau neturi būti viršytas 6 mėnesių leidimo dirbti galiojimas. Šiuo atveju užsieniečiui, kuris turi pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis viršija 90 kalendorinių dienų, arba užsieniečiui, kuris pateikė prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą, taip pat gali būti išduota nacionalinė viza.

Prašymą dėl nacionalinės vizos išdavimo šiuo atveju užsienietis gali pateikti tiek Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, tiek būdamas teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamento Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos skyriui.