Susitarimas dėl duomenų teikimo Migracijos departamentui leis pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę

Ne
2019-10-13

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarė duomenų teikimo sutartį.

Sutartį gegužės 2 d. pasirašė Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) direktorė Evelina Gudzinskaitė ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) viršininkė Edita Janušienė.

Minėta sutartimi Valstybinė mokesčių inspekcija įsipareigojo teikti Migracijos departamentui asmenų atskirų deklaracijų ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registrinius duomenis. Duomenys reikalingi Migracijos departamentui siekiant įvertinti, ar Valstybinėje mokesčių inspekcijoje asmens (juridinio asmens) deklaruojama faktiškai vykdoma veikla sutampa su veikla, kurią užsienietis nurodo pateikdamas prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nustatyti, ar įmonė vykdo veiklą ir ar veikla vykdoma pagal verslo planą, nustatyti įmonės gaunamų pajamų dydį, kitas aplinkybes.

Naudodamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje esančiais duomenimis, Migracijos departamentas sumažins administracinę naštą asmenims teikiant dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje darbo ar kitos teisėtos veiklos pagrindu išdavimo (keitimo) ir taip pagerins užsieniečių aptarnavimo sąlygas. Migracijos departamentas, tiesiogiai naudodamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinės sistemos duomenimis, galės iš anksto, nelaukdamas, kol reikalingas deklaracijas ir būtinus mokestinius dokumentus surinks ir pateiks pats užsienietis ar juridinis asmuo, kurio pagrindu užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi ar vizos išdavimo, įvertinti, ar užsienietis (juridinis asmuo) atitinka pageidaujamų dokumentų išdavimo sąlygas ir ar nėra vis dar turimų dokumentų, leidžiančių teisėtai dirbti Lietuvoje, panaikinimo pagrindų.

Migracijos departamento ir Valstybinės mokesčių inspekcijos sutartis, kuri įsigalioja jos pasirašymo dieną, leis išplėsti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu paslaugas ir iš esmės pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę.